Vytváříme síť. Připoj seSleduj dění. 

Studenti IKSŽ je platforma pro studenty Institutu komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK. Propojujeme myšlenky, projekty a nápady vznikající během studií. Rozvíjíme aktivní spolupráci s vedením školy. Spravujeme studentský prostor Na Hollaru.

 

Marek Cieslar
II. ročník Žurnalistika (Bc.)

Jonáš Klos
II. ročník Žurnalistika (Bc.)

Bára Loudová
III. ročník Žurnalistika (Bc.)

Filip Rys
I. ročník MKPR (Bc.)

Rozálie Kloučková
II. ročník Žurnalistika (Bc.)

Martin Brys
II. ročník Žurnalistika (Bc.)

Mahulena Kopecká
II. ročník Žurnalistika (Bc.)

Jan Červenka
II. ročník Žurnalistika (Mgr.)